Adres Plastik

Kaliteyi şansa bırakmayın...

İnsan Kaynakları

Nitelikli İşgücünün Kazandırılması

ADRES PLASTİK

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi, Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı, Şirketi geleceğe taşıyacak, Adres Plastik kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı, Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla şirketin geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Adres Plastikte İnsan kaynakları politikaları, birimlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir.

sign
Adres Plastik İnsan Kaynakları
IK
ADRES PLASTİK

Başvuru Formu

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı sağlamak ve fırsatlar yaratmak.

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Her yıl belirli sayıda ve farklı iş bölümleri için staj imkanı sağlar, Staj müracaatları iletişim sayfası kullanılarak yapılır.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı birimlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir.

Adres Plastik IK

IK Formu